"stella coronata 34", vienna november 2020, 100x100 cm